Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej

Zgadzam się!
Zgadzam się!
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Generali Agro - Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim

Generali Agro

Kompleksowe ubezpieczenia dla rolnictwa.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie to chroni osoby trzecie oraz ich mienie przed wypadkami, jakie mogą zdarzyć się w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Ubezpieczenie to jest obowiązkowe dla osób fizycznych, natomiast osoby prawne mogą ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem działalności rolniczej oraz posiadaniem mienia w formie ubezpieczenia dobrowolnego.

Ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym
Budynki stanowią zaplecze kapitałowe gospodarstwa, zatem ubezpieczenie ich musi być dokładnie przemyślane.
Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, a jego zaletą jest fakt, że za stosunkowo niską składkę Towarzystwo gwarantuje odszkodowanie za szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, gradu, uderzenia pioruna oraz innych żywiołów.

Ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym
Poszczególne składniki majątku gospodarstwa rolnego, które zapewniają jego prawidłowe funkcjonowanie, przedstawiają określoną wartość. Szereg nieoczekiwanych zdarzeń może doprowadzić do bardzo wysokich strat w mieniu gospodarstwa rolnego.
Warto zatem objąć ubezpieczeniem ruchomości domowe, pomieszczenia i budynki gospodarcze, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody, materiały i zapasy oraz maszyny i sprzęt rolniczy przechowywane w obrębie gospodarstwa.

Ubezpieczenie maszyn rolniczych (tzw. agro-casco)
Ubezpieczenie zapewnia kompleksową ochronę maszyn w zakresie dostosowanym do zagrożeń występujących podczas ich eksploatacji. Maszyny i inny sprzęt ubezpieczone są od wypadku, ognia, huraganu, powodzi i innych żywiołów oraz kradzieży lub rabunku.
Ubezpieczenie to zawierane jest na czas wykonywania prac polowych – na trzy, cztery miesiące w zależności od wykorzystywania danego rodzaju maszyn rolniczych w pracach polowych.

Ubezpieczenia upraw od gradobicia
Ubezpieczenie to zostało wyodrębnione z pozostałych ubezpieczeń upraw.
Dzięki partnerskiej współpracy powstał profesjonalny, niepowtarzalny na polskim rynku produkt zapewniający kompleksową obsługę od zawarcia umowy aż po szybką i fachową likwidację szkód.