Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej

Zgadzam się!
Zgadzam się!
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Reklamacje - Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim

Reklamacje

Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/

Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

Bank S.A. w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

Reklamacje, skargi, wnioski mogą być wnoszone przez klienta:

 1. osobiście w formie pisemnej lub ustnej w jednostce bankowej zajmującej się obsługą klienta;
 2. listownie w formie pisemnej na adres jednostki bankowej zajmującej się obsługą klienta;
 3. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej wysyłając e – mail na adres podany na stronie internetowej Banku, tj. reklamacje@bsosno.sgb.pl ;
 4. telefonicznie w formie ustnej na numer telefonu wskazany na stronie internetowej Banku, tj. 95 757 74 94.
 1. ZMIANA W TERMINACH ROZPATRYWANIA NIEKTÓRYCH REKLAMACJI Z DN. 28-04-2020r. (COVID-19)
 2. ZMIANA W TERMINACH ROZPATRYWANIA NIEKTÓRYCH REKLAMACJI ( COVID-19 )
 3. INFORMACJA DLA KLIENTÓW BANKU
 4. FORMULARZ REKLAMACYJNY KARTY – KLIENT INDYWIDUALNY
 5. FORMULARZ REKLAMACYJNY KARTY – KLIENTA INSTYTUCJONALNY
 6. FORMULARZ REKLAMACYJNY – KLIENT INDYWIDUALNY
 7. FORMULARZ REKLAMACYJNY – KLIENT INSTYTUCJONALNY
 8. FORMULARZ REKLAMACJI UBEZPIECZENIOWEJ