Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej

Zgadzam się!
Zgadzam się!
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Polityka ładu korporacyjnego - Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim

Polityka ładu korporacyjnego

Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim informuje, że w dniu 10 czerwca 2022 roku uchwałą nr 16/2022 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim zostały przyjęte do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, określone Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego.

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego- Zasad Ładu Korporacyjnego, Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim z siedzibą w Ośnie  Lubuskim, ul.  B.Chrobrego 5  zwany dalej „Bankiem”, a także uwzględniając Wytyczne EBA/ GL/2017/11 z dnia 21 marca 2018 r.  w sprawie zarządzania wewnętrznego oświadcza, że poprzez przyjęcie niniejszej Polityki, wprowadza Zasady Ładu Korporacyjnego określone w dokumencie KNF zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Polityka Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim informuje, że w dniu 25 maja 2018 roku uchwałą nr 19/2018 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielcego w Ośnie Lubuskim zostały przyjęte do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, określone Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz 17).

Zasady, o których mowa powyżej, zostały wdrożone w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych.

Zarząd Banku powiadomił Komisję Nadzoru Finansowego o wdrożeniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Polityka Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Ocena przestrzegania Polityki Ładu Korporacyjnego przez Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim za rok 2022

Ocena przestrzegania Polityki Ładu Korporacyjnego przez Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim  za rok 2021

Ocena przestrzegania Polityki Ładu Korporacyjnego przez Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim za rok 2020

Ocena przestrzegania Polityki Ładu Korporacyjnego przez Bank Spóldzielczy w Ośnie Lubuskim za rok 2019”

Informacja o Zarządzaniu Konfliktem Interesów